ул. Заварян 29/25, Ереван, РА, +374 10 533 112, +374 11 888 088, +37496 533 112

Իտալիա

Իտալիայի մուտքի արտոնագիր ստանալու համար ՀՀ քաղաքացիները պետք է դիմեն Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի դեսպանություն

 

 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ.

 

 

 • անձնագիր, որը պետք է վավեր լինի հետադարձի նախատեսվող ամսաթվից առնվազն 6 ամիս (անձնագրում պետք է լինի առնվազն երկու դատարկ էջ, իսկ վավերականության ժամկետը չպետք է գերազանցի 10 տարին)
 • 3x4 չափի 2 լուսանկար
 •  տեղեկանք աշխատավայրից` աշխատավարձի չափի վերաբերյալ նշումով, ֆիրմայի բլանկի վրա (թարգմանված անգլերեն),
 • մասնավոր ընկերությունների համար` գրանցման պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն (թարգմանված անգլերեն),
 • տեղեկանք բանկային հաշվի վերջին մեկ տարվա շարժի և վերջնական մնացորդի վերաբերյալ (թարգմանված անգլերեն), առկայության դեպքում բանկային քարտեր
 • ուսանող կամ աշակերտ լինելու դեպքում՝ տեղեկանք ուսումնական հաստատությունից
 • սեփականաշնորհման վկայականներ (թարգմանված անգլերեն),
 • ամուսնության վկայական (թարգմանված անգլերեն),
 • ամուսնալուծության վկայական (թարգմանված անգլերեն),
 • երեխաների ծննդյան վկայականներ (թարգմանված անգլերեն),
 • ամուսնու/կնոջ և երեխաների անձնագրեր

 

Ամուսնացած չլինելու դեպքում`

 

 

 •  ծննդյան վկայական (թարգմանված կամ անգլերեն),
 •  ծնողների անձնագրեր, ամուսնության վկայական, չլինելու դեպքում՝ հայրության ճանաչման կամ միայնակ մայրության վկայական
 •  ծնողների մահացած լինելու դեպքում՝ մահվան վկայական