29/25, Zavaryan street, Yerevan, RA, +374 10 533 112, +374 11 888 088, +37496 533 112

Կիպրոս

ԿԻՊՐՈՍԻ ՄՈՒՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՄԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԻՊՐՈՍԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ.

 

 

 • Անձնագիր, որը պետք է վավեր լինի նվազագույնը 6 ամիս (երկարացված անձնագրեր չեն ընդունվում)
 • 3x4 չափի 2 լուսանկար,
 • Տեղեկանք աշխատավայրից` պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ նշումով, ֆիրմայի բլանկի վրա (թարգմանված անգլերեն),
 • Մասնավոր ընկերությունների համար` գրանցման պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն (թարգմանված անգլերեն),
 • Տեղեկանք բանկային հաշվի վերջնական մնացորդի վերաբերյալ (թարգմանված անգլերեն), առկայության դեպքում՝ բանկային քարտեր
 • Ուսանող կամ աշակերտ լինելու դեպքում՝ տեղեկանք ուսումնական հաստատությունից (թարգմանված անգլերեն),
 • Ամուսնության կամ ամուսնալուծության վկայական (թարգմանված անգլերեն),
 • Երեխաների ծննդյան վկայականներ (թարգմանված անգլերեն),
 • Ամուսնու/կնոջ և երեխաների անձնագրեր

 

 

Ամուսնացած չլինելու դեպքում`

 

 

 • Ծննդյան վկայական (թարգմանված անգլերեն),
 • Ծնողների անձնագրեր, ամուսնության վկայական, չլինելու դեպքում՝ հայրության ճանաչման կամ միայնակ մայրության վկայական
 • Մահացած լինելու դեպքում՝ մահվան վկայական

 

Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո գործերի քննության և մշակման համար պահանջվում է առնվազն 7-10 աշխատանքային օր։ Առանձին դեպքերում կարող է տևել ավելի երկար։ Հայաստանի քաղաքացիների համար այցագրի վճարը կազմում է 12.000 ՀՀ դրամ, որը վերադարձի ենթակա չէ: